Mejores 10 defensivos

  1. Articuno
  2. Blastoise
  3. Mew
  4. Dragonite
  5. Hitmonchan
  6. Mewtwo
  7. Poliwrath
  8. Omastar
  9. Marowak
  10. Venusaur

proximo anterior